Samtykke fra annen myndighet

Status: Submitted

Definition: Før igangsettingstillatelse kan gis, skal samtykke fra [Saksbehandler fyller ut] foreligge.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.4