Godkjenning fra Arbeidstilsynet

Status: Submitted

Definition: Før igangsettingstillatelse kan gis, skal godkjenning fra Arbeidstilsynet foreligge.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.2