Dispensasjon fra krav om tilfluktsrom

Status: Submitted

Definition: Før igangsettingstillatelse kan gis, skal dispensasjon fra krav om utbygging av tilfluktsrom foreligge. Dispensasjon gis av Sivilforsvaret.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.18