Krav til rekkefølge

Status: Submitted

Definition: Før [...] kan gis, må [...] være i orden. [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.7