Justering av eiendomsgrenser

Status: Submitted

Definition: Eiendomsgrensene må justeres i henhold til reguleringsplanen, og eier må sende inn en rekvisisjon om oppmålingsforretning.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.56