Dispensasjon fra byggeforbud langs sjø og vassdrag

Status: Submitted

Definition: Dispensasjon fra byggeforbud langs sjø og vassdrag er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.32