Tilknytning til fjernvarme

Status: Submitted

Definition: Tiltaket må kobles til fjernvarmeanlegg.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.10