Forebygge vanninnsig, ras eller utglidning av grunn

Status: Submitted

Definition: Tiltak som må utføres for å forebygge vanninnsig, ras eller utglidning av grunn må sendes inn som egen søknad.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.9