Tiltak på annen manns grunn

Status: Submitted

Definition: Det må sendes inn en egen byggesøknad for tiltak som skal utføres på annen manns grunn.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.8