Midlertidig tiltak

Status: Submitted

Definition: Midlertidig tiltak kan godkjennes for maksimalt to år. Det må meldes inn til kommunen når det midlertidige tiltaket er fjernet. Frist for fjerning av tiltaket er [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.6