Betaling av gebyr

Status: Submitted

Definition: Byggesaksgebyret må betales før igangsettingstillatelse kan gis.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.5