Økonomisk sikkerhet for arbeider som skal gjøres på annen manns eiendom

Status: Submitted

Definition: Det må stilles økonomisk sikkerhet for arbeider som skal gjøres på annen manns eiendom.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.12