Arbeider med skorstein

Status: Submitted

Definition: Det må sendes inn en egen søknad til kommunen hvor det beskrives hvordan og hvorfor det er behov for å benytte nabovegg og/eller -tak for å feste pipe.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.11