Tiltaksklasser

Status: Submitted

Definition: Tiltaksklasse for ansvarsområde for [...] må settes til [...] Ny erklæring om ansvarsrett må sendes inn. [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.9