Krav om uavhengig kontroll

Status: Submitted

Definition: Det må gjennomføres uavhengig kontroll av følgende fagområder: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.8