Ivaretakelse av utvalgte naturtyper

Status: Submitted

Definition: Tillatelsen innvilges på vilkår av at det treffes følgende tiltak for å ta vare på berørt(e) naturtype(r): [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 13.8