Krav om sammenføyning

Status: Submitted

Definition: Før ferdigattest kan gis, skal følgende parseller sammenføyes: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.13