Krav om oppmålingsforretning

Status: Submitted

Definition: Før arbeidene igangsettes, skal det avholdes en oppmålingsforretning.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.12