Vilkår for unntak fra TEK

Status: Submitted

Definition: Unntak fra TEK er godkjent på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.86