Kommunen treng meir tid

Status: Submitted

Definition: Kommunen treng lengre tid enn 12 veker til saksbehandlinga. Dette fordi [Saksbehandlar fyller ut]. Vedtak i saka kan forventast i [Saksbehandlar fyller ut].

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.2