Tiltaket kan ikkje behandlast som mindre tiltak.

Status: Submitted

Definition: Tiltaket kan ikkje behandlast som mindre tiltak på utbygd eigedom, jf. SAK10 § 3-1. Dette fordi [Saksbehandlar fyller ut]. Det må sendast inn ein full byggjesøknad med ansvarsrettar. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av eit ansvarleg føretak som kan ta på seg rolla som ansvarleg søkjar.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.18