Search register

Varsle søker - nynorsk

 

Updated: 17/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Kommunen treng lengre tid enn 12 veker til saksbehandlinga. Dette fordi [Saksbehandlar fyller ut]. Vedtak i saka kan forventast i [Saksbehandlar fyller ut].
18.2

Submitted

Tiltaket kan ikkje behandlast som mindre tiltak på utbygd eigedom, jf. SAK10 § 3-1. Dette fordi [Saksbehandlar fyller ut]. Det må sendast inn ein full byggjesøknad med ansvarsrettar. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av eit ansvarleg føretak som kan ta på seg rolla som ansvarleg søkjar.
1.18

Submitted

Showing 1 - 2 of 2 hits