Kommunen trenger mer tid

Status: Submitted

Definition: Kommunen trenger lengre tid enn 12 uker til saksbehandlingen. Dette fordi [Saksbehandler fyller ut]. Vedtak i saken kan forventes i [Saksbehandler fyller ut].

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.2