Tiltaket kan ikke behandles om mindre tiltak.

Status: Submitted

Definition: Tiltaket kan ikke behandles om mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. SAK10 § 3-1. Dette fordi [Saksbehandler fyller ut]. Det må sendes inn en full byggesøknad med ansvarsretter. Søknad om tillatelse til tiltak må sendes inn av et ansvarlig foretak som kan ta på seg rollen som ansvarlig søker.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.18