Search register

Varsle søker - bokmål

 

Updated: 14/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Kommunen trenger lengre tid enn 12 uker til saksbehandlingen. Dette fordi [Saksbehandler fyller ut]. Vedtak i saken kan forventes i [Saksbehandler fyller ut].
18.2

Submitted

Tiltaket kan ikke behandles om mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. SAK10 § 3-1. Dette fordi [Saksbehandler fyller ut]. Det må sendes inn en full byggesøknad med ansvarsretter. Søknad om tillatelse til tiltak må sendes inn av et ansvarlig foretak som kan ta på seg rollen som ansvarlig søker.
1.18

Submitted

Showing 1 - 2 of 2 hits