Utvalgte naturtyper og ivaretakelse av miljø

Status: Submitted

Definition: 13

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority