Plassering av tiltaket kortare enn 2 månader.

Status: Submitted

Definition: Det er opplyst i søknaden at tiltaket skal stå kortare enn 2 månader. Plan- og bygningslova § 20-5 slår fast at det ikkje er krav til søknad og løyve når tiltaket ikkje skal stå lenger enn 2 månader. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.62