Tilbygg til driftsbygning

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-2 b: 'Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA)'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.27