Driftsbygning i landbruket

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-2: 'Alminnelige driftsbygninger i landbruket'. Bygningar som er eit nødvendig ledd i drifta eller som er eit driftsmiddel i samband med landbruksdrift, blir rekna som driftsbygning. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket ikkje kan definerast som ein driftsbygning. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.25