Andre mindre tiltak etter pbl § 20-4 bokstav e

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter pbl § 20-4 e: 'Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande etter kommunen sitt skjønn. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.24