Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 c: 'Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.22