Frittliggjande bygning under 70 m2

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 b: 'En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.21