Søknaden gjeld ikkje eit enkelt tilbygg under 50 m2

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 a: 'Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.20