Eigedomen er ikkje bygd på

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1: 'Mindre tiltak på bebygd eiendom'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast for eigedomen då det ikkje er bygd på han frå før. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.19