Språk på søknaden

Status: Submitted

Definition: Byggjesøknaden med alle vedlegg skal liggje føre på norsk, svensk eller dansk i følgje plan- og bygningslova § 21-2. Innsend søknad tilfredsstiller ikkje dette kravet og blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.1