Tiltaket må nabovarsles og eventuelle merknader kommenteres

Status: Submitted

Definition: Det dere søker om er ikke tilstrekkelig nabovarslet. Det er krav til at alle naboer og gjenboere skal få varsel om det dere ønsker å bygge. Naboene skal ha en frist på minst 14 dager til å komme med merknader. Før søknaden sendes inn, skal ansvarlig søker kommentere eventuelle merknader. Både merknadene og søkers kommentarer skal legges ved søknaden. Innsendt søknad returneres derfor slik at ny komplett søknad kan sendes inn.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.10