Plassering av tiltaket kortere enn 2 måneder.

Status: Submitted

Definition: Det er oppgitt i søknaden at tiltaket skal stå kortere enn 2 måneder. Plan- og bygningslovens § 20-5 fastslår at det ikke er krav til søknad og tillatelse når når tiltaket ikke skal stå lengre enn 2 måneder. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.62