Opprettelse av grunneiendom

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter pbl § 20-4 d: 'Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.59