Tilbygg til driftsbygning

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-2 b: 'Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).)'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.27