Driftsbygning inntill 1000 m2

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-2 a: 'Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving eller varig og tidsbestemt bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA)'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.26