Driftsbygning i landbruket

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-2: 'Alminnelige driftsbygninger i landbruket'. Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket ikke kan defineres som en driftsbygning. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.25