Andre mindre tiltak etter pbl § 20-4 bokstav e

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter pbl § 20-4 e: 'Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om etter komm unenes skjønn er for omfattende. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.24