Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1 c: 'Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.22