Eiendommen er ikke bebygd

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1: 'Mindre tiltak på bebygd eiendom'. Denne typen søknad kan ikke benyttes for eiendommen da den ikke er bebygd fra før. Søknaden returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.19