Språk på søknaden

Status: Submitted

Definition: Byggesøknaden med alle vedlegg skal foreligge på norsk, svensk eller dansk i følge plan- og bygningsloven § 21-2. Innsendt søknad tilfredsstiller ikke dette kravet og returneres derfor.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.1