Krav til miljøsaneringsskildring

Status: Submitted

Definition: Det må utarbeidast ei miljøsaneringsskildring for tiltaket. Det må sendast inn ei erklæring om ansvarsrett for dette arbeidet.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.4