Riving over 100 m2 eller meir enn 10 tonn avfall - krav til avfallsplan og rapport

Status: Submitted

Definition: Rapport for handtering av bygningsavfall skal sendast inn saman med søknad om ferdigattest for tiltak som omfattar riving av meir enn 300 m2 eller dersom tiltaket genererer meir enn 10 tonn avfall.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.2