Tiltak over 300 m2 - krav til avfallsplan og rapport

Status: Submitted

Definition: Rapport for handtering av bygningsavfall skal sendast inn saman med søknad om ferdigattest for tiltak over 300 m2.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.1