Driftsløyve for løfteinnretningar

Status: Submitted

Definition: Før tiltaket blir teke i bruk, skal det liggje føre driftsløyve for løfteinnretningane.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.22