Tilsyn

Status: Submitted

Definition: Kommunen vil føre tilsyn med byggjesaka. Ansvarleg søkjar må ta kontakt med kommunen når følgjande arbeid er klart for tilsyn: [Saksbehandlar fyller ut].

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.13